nedelja, 26. julij 2015

TOLMIN - Spomenik tolminskemu kmečkemu puntu

Lokacija: Slovenija; Tolmin
Avtor: kipar Tone Kralj
Opis: Spomenik ima granitno ploščo z vklesanim napisom, pritrjeno na kamnit zid. Zid je zaključen z bronastim reliefom. Postavljen je bil 1973 ob 260-obletnici punta, prvotno sredi trga, po 2005 prestavljen na rob trga.

Spomenik stoji na manjši zelenici desno ob vhodu na Mestni trg pred Tolminskim muzejem.
 


 

sobota, 25. julij 2015

TOLMIN - Spominska plošča dr. Slavku Tuti

Lokacija: Slovenija; Tolmin
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na spominski plošči iz svetle kamnine je vklesan napis voditelju Tolminske celice organizacije TIGR, kateri je bil rojen v tej hiši.

Postavljena je bila 4.12.1999, vzidana pa je na cestno fasado rojstne hiše – Ulica Petra Skalarja 4.
 

 

petek, 24. julij 2015

TOLMIN - Spominska plošča Albertu Rejcu

Lokacija: Slovenija; Tolmin
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na spominski plošči iz temne kamnine je vklesan napis ustanovitelju organizacije TIGR, kateri je bil rojen v tej hiši. Gre za pomembno osebnost boja Primorcev za narodnostne pravice.

Postavljena je bila 29. septembra 1985, vzidana pa je na cestno fasado rojstne hiše - Zalog 1.
 


 

četrtek, 23. julij 2015

sreda, 22. julij 2015

TOLMIN - Spomenik padlima borcema NOV

Lokacija: Slovenija; Tolmin
Avtor: arhitektka Jakobina Accetto
Opis: Na zidanem kamnitem podstavku stoji stožec z vklesanim napisom, posvečenim na tem mestu padlima Brunu Morettiju in Albinu Rejcu. Obdajajo ga štirje manjši stebriči. Okolico omejuje kamnit zid in živa meja.

Spomenik, odkrit 22.8.1952, stoji nasproti stavbe Brunov drevored 25a.torek, 21. julij 2015

TOLMIN - Nemška kostnica

Lokacija: Slovenija; Tolmin
Avtor: Ni podatka.
Opis: Kostnica padlih nemških vojakov na območju soške fronte, zgrajena iz rezanih kamnitih stebrov, s strmo skrilasto enokapno streho in ograjenim pokopališčem.

Kostnica stoji blizu sotočja Tolminke in Soče. Do parkirišča pridete po Dijaški ulici.
 
 
 
 

ponedeljek, 20. julij 2015

TOLMIN - Spominsko znamenje talcem

Lokacija: Slovenija; Tolmin
Avtor: arhitekt Andrej Maligoj
Opis: Na betonski podstavek je postavljena naravna skala z napisom iz bronastih črk. Spominsko znamenje stoji na mestu, kjer so Nemci in domobranci ustrelili tri talce iz Tolmina in okolice.

Spomenik stoji ob Dijaški ulici, med osnovno šolo Franceta Bevka (Dijaška ulica 12) in starim Dijaškem domu, jugovzhodno od jedra Tolmina.
 


 

nedelja, 19. julij 2015

MOST NA SOČI – Doprsni kip Dušana Muniha-Darka

Lokacija: Slovenija; Most na Soči
Avtor: kipar Zdenko Kalin
Opis: Doprsna plastika narodnega heroja Dušana Muniha je postavljena na marmorni podstavek z vklesanim napisom. Dušan Munih je pokopan v Mostu na Soči, kjer je obiskoval osnovno šolo, ki danes nosi njegovo ime.

Spomenik stoji na vrhu stopnišča, levo pred vhodom v osnovno šolo, odkrit leta1983.
 


 

sobota, 18. julij 2015

MOST NA SOČI - Spomenik iz prve svetovne vojne pri jezeru

Lokacija: Slovenija; Most na Soči
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na betonski podstavek z dvema kroglama ob straneh je postavljen betonski kvader s polkrožno zaključenim timpanonom s tremi kroglami na zaključkih in reliefnim okvirjem.

Postavljen je bil leta 1917 in stoji zahodno nad cesto proti Novi Gorici, severno od mostu čez Sočo, pred začetkom naselja, nasproti akumulacijskega jezera.
 


 

petek, 17. julij 2015

ROČINJ - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Ročinj
Avtor: arhitekt Izidor Simčič
Opis: V urejen prostor je postavljen spomenik, ki simbolizira Triglav. Z zadnje strani prostor omejuje saniran zid, na katerega je pritrjena napisna plošča. Posvečen je padlim vaščanom v drugi svetovni vojni.

Stoji v južnem delu naselja, južno ob cesti Nova Gorica – Tolmin.
  

sreda, 15. julij 2015

KANAL - Spomenik NOB z grobnico

Lokacija: Slovenija; Kanal
Avtor: arhitekt Dušan Samec
Opis: Na tlakovan dvignjen prostor so postavljeni kamnit obelisk, spiralasto ovit z bronastim trakom, kamnita miza in napisna plošča. Spomenik je posvečen 361 padlim v občini Kanal. V grobnici je pokopanih 32 borcev.

Spomenik z grobnico odkrit 23.7.1961 in stoji v zahodnem delu naselja, ob križišču cest proti železniški postaji, Ligu in Tolminu pri stavbi Kidričeva 5.
  

torek, 14. julij 2015

MORSKO - Spomenik prehodu XXX. divizije v Benečijo in Furlanijo

Lokacija: Slovenija; Kanal
Avtor: kipar Negovan Nemec
Opis: Spomenik prehodu XXX. divizije simbolično prikazuje strma bregova reke Soče s silhuetami pohodnikov brigade XXX. divizije v Benečijo in Furlanijo.

Odkrit je bil 21.10.1984 in stoji na zahodni strani regionalne ceste Nova Gorica – Kanal.ponedeljek, 13. julij 2015

DESKLE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Deskle
Avtor: arhitekt Ivan Vurnik
Opis: Spomenik je simbolna podoba rečnega vrtinca. Na vrhu napisna plošča. V poizkusu prehoda narastle Soče so tu utonili borci NOV, med njimi narodni heroj Jože Srebrnič.

Postavljen je bil 22.07.1951 in stoji na levi strani ceste Nova Gorica - Kanal, 400m za mostom čez Sočo, vi za vi tovarne Anhovo.
  

nedelja, 12. julij 2015

DESKLE - Spomenik NOB pri mostu

Lokacija: Slovenija; Deskle
Avtor: arhitekt Ljudevit Zega
Opis: V obcestni, s škarpo utrjeni vsek, je postavljen simbol Triglava. Izdelan je iz obdelanega kamna, na prednji strani je pritrjena napisna plošča. Spomenik je posvečen talcem, ustreljenim 13.2.1945 na tej lokaciji, odkrit je bil 15.2.1948.

Stoji jugozahodno od naselja Anhovo, pred mostom čez Sočo v Deskle (Prehod zahodno primorskih borcev).
 
 

sobota, 11. julij 2015

DESKLE - Spomenik NOB ob osnovni šoli

Lokacija: Slovenija; Deskle
Avtor: kipar Boris Kalin
Opis: Na tlakovani ploščadi stojijo bronasta plastika, posvetilni kamen in obelisk.
Spomenik je bil postavljen 19.9.1958 pred osnovno šolo v Desklah.