petek, 23. april 2021

LOGATEC - Grobišče Šemonovo brezno

Lokacija: Slovenija; Logatec – Glej tablo na fotografiji

Opis: Brezno leži na pobočju Strmce. Lokacijo označujeta dva grma, višje bor. Vhod v brezno je dimenzij 4 x 2 m. Vhod je 27 m globoko brezno.

torek, 20. april 2021

IDRIJSKI LOG - Spominska plošča Janku Premrlu-Vojku

Lokacija: Slovenija; Idrijski Log

Avtor: Ni podatka.

Opis: Bronasta plošča, pritrjena na skalo, označuje bližino mesta, kjer je bil smrtno ranjen narodni heroj Janko Premrl - Vojko. Odkrita je bila 16.5.1955.

Plošča je vzidana na skalo ob cesti Idrija - Idrijska Bela.
ponedeljek, 19. april 2021

ZADLOG - Spomenik padlim v NOB in žrtvam vojnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Zadlog

Avtor: Ni podatka.

Opis: Na kamnitem bloku v obliki kvadra je pritrjena napisna plošča z vklesanimi imeni padlih v NOV in žrtev vojnega nasilja. Odkrit je bil 1. 6. 1958 in kasneje obnovljen.

Spomenik je postavljen na zahodni rob Zadloške kotline, ob poti, ki vodi v Črni Vrh.


torek, 13. april 2021

LOME - Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Lome

Avtor: Ni podatka.

Opis: Na marmorni spominski plošči so vklesana imena 14 domačinov, padlih v prvi svetovni vojni. Vzidana je bila po 1. svetovni vojni.

Plošča je vzidana na kapelico, ki stoji severno pred vasjo Spodnje Lome, na križišču poti.


ponedeljek, 12. april 2021

PREDGRIŽE - Spomenik bitki NOB

Lokacija: Slovenija; Predgriže

Avtor: Ni podatka.

Opis: Spomenik je kamnit kvader z vklesanim napisom. Na njem je pritrjena kovinska plastika. Odkrit je bil septembra 1988.

Spomenik stoji severno nad cesto Črni Vrh - Godovič, nasproti domačije Klavžar.