petek, 30. november 2012

JURJEVICA - Cerkev Povišanja sv. Križa

Lokacija: Slovenija; Jurjevica
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Cerkev s pokopališčem stoji na gričku med Jurjevico in Brežami.


Na vhodni fasadi je pritrjena spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni. Ob cerkvi je spomenik domobrancem.


JURJEVICA - Spominska plošča v NOB padlim krajanom

Lokacija: Slovenija; Jurjevica
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Pokončna pravokotna plošča iz svetlega naravnega kamna z vklesanim napisom, odkrita leta 1952. Posvečena je v NOB padlim krajanom iz Jurjevice in okolice.
Plošča je vzidana na obcestni fasadi gasilskega doma, Jurjevica 37A.

DOLENJI LAZI - Spominska plošča v NOB padlim krajanom

Lokacija: Slovenija; Dolenji Lazi
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom je posvečena prebivalcem Dolenjih Lazov in okoliških krajev, ki so padli med NOB.
Plošča je pritrjena na obcestni fasadi gasilskega doma v Dolenjih Lazih, Dolenji Lazi 2A.

LEPOVČE - Spomenik padlim v NOB iz Gorenje vasi

Lokacija: Slovenija; Lepovče
Avtor: Milan Mihelič
Opis: Spomenik padlim stoji na ploščadi, tlakovani z granitnimi kockami. Sestavljajo ga v krogu postavljeni betonski kvadri in večji pokončno postavljeni kvader s spominsko ploščo.
Spomenik stoji ob poti skozi gozd, na južnem robu naselja.četrtek, 29. november 2012

STARA CERKEV - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Stara Cerkev
Avtor: Nimam podatka
Opis: Spomenik padlim v NOB iz Stare Cerkve in okolice (postavljen leta 1948) sestavljajo zidan stopničast podstavek, pokončna pravokotna tonalitna plošča v okviru z vklesanim napisom in simbol Triglava.
Spomenik stoji v severnem delu parka sredi vasi.STARA CERKEV - Spominska plošča žrtvam 1. svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Stara Cerkev
Avtor: Nimam podatka
Opis: Cerkev stoji na rahlo dvignjeni uravnavi sredi vasi, severno od glavne ceste. Spominska plošča je na severovzhodni fasadi.

sreda, 28. november 2012

NEMŠKA VAS PRI RIBNICI - Spominska plošča Franji Bojc-Bidovec

Lokacija: Slovenija; Nemška vas pri Ribnici
Avtor: Glej opis.
Opis: Pravokotna granitna plošča z vklesanim posvetilom partizanski zdravnici dr. Franji Bojc - Vidovec (1913-1985) je bila odkrita leta 1997. Pozneje je bil nad njo pritrjen še lesen reliefen portret, delo kiparja Staneta Jarma.
Plošča je vzidana na vhodni fasadi hiše Nemška vas 38, v kateri je bila rojena dr. Franja Bojc - Bidovec.

torek, 27. november 2012

HROVAČA - Grobišče borcev na pokopališču

Lokacija: Slovenija; Hrovača
Avtor: J. Hren
Opis: Grobišče borcev, padlih 1943-45, je bilo urejeno leta 1954. Stoji ob pokopališkem zidu nasproti glavnega vhoda. Zaključek zidu je na tem mestu iz sivega kamna.
Samo pokopališče leži južno od zaselka Hrovača, okoli cerkve sv. Trojice.


ponedeljek, 26. november 2012

RIBNIŠKA PLANINSKA POT (PO POTEH ŠTIRIH BRIGAD)

Že leta 1982 so se planinci lotili markiranja ribniške planinske poti. Izvršni odbor planinskega društva in občinski odbor ZB NOV sta predlagali ustanovitev oz. markiranje Ribniške planinske poti, Po poti štirih brigad. Pot je bila v letu 1985 markirana in uradno odprta. Pot je krožna in povezuje vse važnejše vrhove, turistične, kulturne znamenitosti in pomembnejša obeležja NOB. Po otvoritvi je bila pot že dvakrat obnovljena in delno spremenjena.
Ribniška planinska pot (RPP) ima 17 točk po Ribniški dolini in okolici - po Mali in Veliki gori, najvišji vrh RPP je Turn (1254 m). PD Ribnica je o tej RPP izdalo malo kontrolno knjižico, v katero si žigosate žige te poti. Na koncu vam za prehojeno in opravljeno RPP PD Ribnica izreka tudi priznanje in podeli spominsko značko.

Pot se začne v Ribnici in ima naslednje točke:
Sv. Ana, Stene Sv. Ane, Grmada, Ortnek, Slemena, Mikonce, Kadice, Kračali, Kržeti, Travna gora, Ogence, Jelenov žleb, Glažuta, Grčarice, Makoš, Črni vrh, Ribnica.

Pot se prehodi v 4 dneh. Po navadi se je pohodniki lotijo ločeno saj nas ob koncu dneva ne pričakajo namestitvene kapacitete. S kolegom sva jo prehodila kar v kosu, spala sva v šotoru, hrano in pijačo pa sva imela v nahrbtniku.

Vabljeni tudi k ogledom spomenikom z oznako Ribniška planinska pot.

Zemljevid.

Udeleženca pohoda:
Gregor Grešovnik in Primož Šmajdek

 Pogled iz belih sten.

Dom na Grmadi. 

Pogled iz Doma na Grmadi.

Kuhanje zajtrka pod vasjo Sveti Gregor.

Malce sva skrenila s poti, saj sva morala v Sodražico po nakupih. Nato naju je čakal vzpon proti Kržetom.

 Pogled na cerkev v Petrincih.

Križišče pred vasjo Kržeti.

Pred naravno znamenitostjo Velb.

 Tabor pred Domom Aleksandra Gala – Petra.


Ostanki »Vzmetnice Dormeo«.

 Gozdarski dom Glažuta je v žalostnem stanju.


Lesena kapela iz brun z dvokapno streho iz skodel. Nad vhodom je manjši lesen zvonik. Postavljena je bila v 20.stoletju.


Ob cesti Ribnica Kočevje.

 Domovanje pod bivšim Motelom Jasnica.

Motel Jasnica je v katastrofalnem stanju. Zgradilo ga je podjetje Avto Kočevje, v katerem je bil zaposlen tudi moj oče. Zato sem si žalostno stanje le tega, podrobneje ogledal in ga tudi prikazal na blogu.