četrtek, 16. januar 2014

BUGOJNO – Spomenik NOB in Spominski park vojne 1992-95

Lokacija: Bosna in Hercegovina; Bugojno
Avtor: Ni podatka.
Opis: V memorialnem parku, kjer se gradi spomenik vojni 1992-1995, najdemo spominske plošče padlih v NOB, med njimi ploščo neznanemu borcu, ploščo pripadnikom VII. krajiške brigade ter ploščo narodnemu heroju Stipu Džereku.

Stipe Džerek je bil rojen 7.9.1912 v vasi Ljubnić, blizu Bugojna, v revni kmečki družini, kjer je po končani osnovni šoli pomagal očetu pri poljedeljskih poslih. Dasiravno tih in miren po naravi, se Stipe ni zadovoljil s takšnim življenjem. Odšel je v Sarajevo, nato pa v Belgiji osem let delal v rudnikih. Vključil se je v napredno delavsko gibanje in sodeloval v raznih političnih akcijah. Boril se je v španski državljanski vojni in bil eden izmed redkih Jugoslovanov, ki so delovali v inženirskih enotah. Leta 1939 je bil sprejet v KPJ. Po vrnitvi v rojstni kraj, leta 1940, je zgodbo o fašizmu in nacizmu in nevarnostih, ki pretijo narodom Jugoslavije, delil s sonarodnjaki. Zaradi tega so ga nekajkrat aretirali. V aprilski vojni leta 1941 so ga ujeli Nemci, a jim je kot izkušen španski borec ušel in se ponovno pojavil v rodni vasi. Partizanom se je pridružil leta 1942. Italijani so tedaj z mestno ustaško milico izvajali akcijo »čiščenja« na Zijametu in Skakavcu, kjer se je nahajal bataljon 3. krajiškega NOB odreda. Stipe se je pridružil milici in v borbi izkoristil priložnost ter vodjo milice, ustaša Nikolo Jurišića, ubil. Ustaše je obvestil, da je vodja mrtev, on sam pa se je »predal« partizanom. Tako se je pridružil 5. bataljonu 3. krajiškega odreda. Stipe je s svojimi ljudskimi kvalitetami in izredno hrabrostjo pridobil zaupanje svojih soborcev. Tako je na primer konec junija 1942 z golimi rokami domobrancem pri Grdovu, blizu Jajca, zaplenil top in skupino domobrancev razgnal.
A borbena pot hrabrega partizana se je hitro končala. Umrl je herojske smrti na Bravnicah pri Jajcu, v jurišu na sovražnikov bunker, v začetku julija 1942.
Z redom narodnega heroja je bil odlikovan 27.7.1953.

Spominski park NOB dopolnjuje osrednje spominsko obeležje pripadnikom armije BiH in MUP, ki so padli med leti 1992-95. Dela na osrednjem spomeniku so se pričela avgusta 2012, temeljni kamen so položili 3 mesece prej. Izvedeno je stopnišče, postavljen centralni kamen, sledi še izgradnja kupole. Na predvidenem spominskem obeležju bodo izpisana imena 349 buganjskih patriotov, ki so svoja življenja darovali za neodvisno, suvereno in svobodno BiH.

Ni komentarjev:

Objava komentarja