sreda, 28. julij 2021

KRIŽE PRI TRŽIČU - Spomenik borcem in žrtvam NOB

Lokacija: Slovenija; Križe pri Tržiču

Avtor: arhitekt Marjan Šorli in Tone Svetina

Opis: Spomenik sestavljata kamnit peterokotnik iz 1956 z imeni 84 borcev in žrtev fašističnega nasilja iz Križ in okolice in obelisk iz varjenega orožja postavljena ob prestavitvi spomenika 1971. 2010 ponovno preoblikovan in prestavljen.

Spomenik stoji vzhodno ob dovozni poti k OŠ v Križah. Prvotno je stal pred zadružnim domom v središču vasi Križe, nato zahodno od dovozne poti k osnovni šoli.

petek, 23. julij 2021

GOZD PRI TRŽIČU - Spomenik požgani vasi

Lokacija: Slovenija; Gozd pri Tržiču

Avtor: Glej opis.

Opis: Spomenik iz istrskega marmorja je posvečen spopadu Kokrškega odreda z Nemci 7.10.1944, po katerem so Nemci vas požgali in izgnali vaščane. Avtor spomenika iz 1986 je arhitekt Bojan Schlegl, prvi spomenik je odkrila 1961 ZB Križe.

Spomenik stoji sredi vasi, vzhodno ob križišču vaških poti.četrtek, 22. julij 2021

GOZD PRI TRŽIČU - Spominska plošča Tržiški četi

Lokacija: Slovenija; Gozd pri Tržiču

Avtor: Ni podatka.

Opis: Marmornata plošča, posvečena ustanovitvi Tržiške čete 7.7.1941, prvi partizanski enoti v kranjskem okraju. Odkrili so jo oficirji nekdanje JLA in člani Osvobodilne fronte Križe 22.12.1948.

Plošča je pritrjena na severnem vogalu zahodne, obcestne fasade Jurjeve hiše, Gozd 3.


sreda, 21. julij 2021

ZGORNJE VETRNO - Spominska plošča Jerneju Slaparju

Lokacija: Slovenija; Zgornje Vetrno

Avtor: Ni podatka.

Opis: Marmornata plošča je posvečena prvoborcu Jerneju Slaparju, ki je padel 21.1.1942 kot borec Cankarjevega bataljona pri Kosu na Ojstrem vrhu. Plošča na Slaparjevi rojstni hiši je bila odkrita 27.7.1957.

Plošča je pritrjena na zahodnem vogalu južne fasade hiše Zgornje Vetrno 7.ponedeljek, 12. julij 2021

GOLNIK - Spomenik partizanski saniteti v parku

Lokacija: Slovenija; Golnik

Avtor: Glej opis.

Opis: Spomenik v obliki kvadra iz svetlega marmorja je posvečen partizanski saniteti. Avtor spomenik iz leta 1981 je arhitekt Lojze Gostiša.

Spomenik stoji v zdraviliškem parku, južno od bolnišnice Golnik, severno nad cesto Kranj - Golnik - Križe.četrtek, 8. julij 2021

torek, 6. julij 2021

GOLNIK - Spomenik petim talcem

Lokacija: Slovenija; Golnik

Avtor: Glej opis.

Opis: Marmornati kvader s kovinskim napisom je postavljen na kraju, kjer je bilo 10.7.1942 ustreljenih pet talcev. Avtor spomenika je arhitekt Lojze Gostiša, postavljen je bil 1981.

Spomenik stoji zahodno ob cesti Kranj - Golnik, na vzhodnem robu naselja, jugovzhodno od hiše Golnik 5.