četrtek, 30. junij 2016

VRANSKO - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Vransko
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik NOB - talcem, borcem in drugim žrtvam je zasnoval arhitekt Josip Didek. Celopostaven kip borca stoji na podstavku z napisom.

Spomenik odkrit 24.8.1954, stoji pred stavbo otroškega vrtca, le ta pa stoji ob glavni cesti.
 
 

sreda, 29. junij 2016

VRANSKO - Kip Ivana Farčnika-Buča

Lokacija: Slovenija; Vransko
Avtor: Glej opis.
Opis: Doprsni kip borca Ivana Farčnika-Buča, delo prof. Edvarda Salezina, stoji na kamnitem podstavku z napisom.

Kip stoji med osnovno šolo in glavno cesto, Vransko 23.
 


 

ponedeljek, 27. junij 2016

NOVO MESTO - Skulptura v spomin na osamosvojitev Slovenije

Lokacija: Slovenija; Novo mesto
Avtor: akademski kipar Boštjan Kavčič
Opis: Spominsko obeležje je nastalo v sklopu 25-obletnice samostojne Slovenije in 650-obletnice ustanovitve Novega mesta.

Skulpturo sestavljata dva monolitna kamna. Vodoraven kamen v tlorisu predstavlja okljuk reke Krke, ob katerem se je skozi tisočletja oblikovalo staro mestno jedro Novega mesta. Navpičen kamen ponazarja pozitivnost, moč, napredek in zmago. Tvorijo ga tri organske vitice, ki se prepletajo in rastejo proti nebu. Vitice simbolično predstavljajo enotnost slovenskega naroda, ki je v ključnih trenutkih pred petindvajsetimi leti prinesla samostojno domovino. Skulptura v sebi nosi estetike rasti, plodnosti, razvoja, uspeha, zmage, enotnosti, povezovanja, sodelovanja in se simbolno povezuje s slovenskim prostorom tako v ožjem smislu, lokalno s podstavkom kot okljuk reke Krke, kot v širšem smislu, z goro Triglav kot narodnim simbolom.

Obeležje odkrito 21. decembra 2015, stoji pa v neposredni bližini Kulturnega centra Janeza Trdine, Novi trg 5.

Lokacija ima tudi simbolno vrednost, saj je bil Kulturni center Janeza Trdine nekoč dom JLA, danes pa je pomembna kulturna inštitucija v novomeški občini.

 


 

nedelja, 26. junij 2016

CELJE - Muzej novejše zgodovine Celje

Lokacija: Slovenija; Celje (Prešernova ulica 17)
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Stalna razstava o Celju in Celjanih v 20. stoletju nazorno prikaže življenje v Celju. Je res vredna ogleda.
Zanimivi so tudi citati iz dnevnikov treh generacij.
sobota, 25. junij 2016

sreda, 22. junij 2016

VAČE - Spomenik borcem in drugim žrtvam NOB

Lokacija: Slovenija; Vače
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik sestavljajo trije kamniti stebri na stopničastem podstavku, ki jih povezujeta pravokotni plošči. Najvišji steber ima na vrhu ploščo s simbolom Triglava. Vklesano posvetilo in imena padlih. Postavljen 1953, izdelal kamnosek A. Vetovec.

Spomenik stoji na strmem travnatem bregu na Mačkovci, severno nad cesto iz Vač na Slivno.
 


 


 

torek, 21. junij 2016

BITIČE – Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Bitiče
Avtor: Glej opis.
Opis: Monoliten piramidalen svetlosiv kamen nepravilnega štiristranega tlorisa, z vklesanim rdečim napisom, na nizkem betonskem podstavku. Posvečen je na tem mestu padlim štirim borcem zasavskega bataljona.
Znamenje, odkrito 1976, je zasnoval Vlasto Kopač, stoji na skrajnem severovzhodnem robu naselja Bitiče, ob cesti Spodnji Hotič-Vače.
ponedeljek, 20. junij 2016

VAČE – Spominski plošči na cerkvi

Lokacija: Slovenija; Vače
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Na cerkev, ki stoji v središču naselja, sta pritrjeni dve spominski plošči.

Spominska plošča zamolčanim žrtvam druge svetovne vojne in padlim v prvi svetovni vojni.

 

 

nedelja, 19. junij 2016

VAČE - Skupni grob neznanih partizanov na Torijevi rebri

Lokacija: Slovenija; Vače
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Spominsko znamenje, urejeno leta 1949 na grobu neznanih padlih partizanov, obdaja betonska ograja. Nagrobnik v obliki pravokotne plošče z vklesanim posvetilom zaključuje na vrhu simbol Triglava.

Grob leži nad cesto Vače - Hotič.