petek, 29. april 2022

ILIRSKA BISTRICA - Spomenik skojevki Nadi Žagar

Lokacija: Slovenija; Ilirska Bistrica

Avtor: kipar Marjan Keršič

Opis: Na kamnit podstavek je postavljena bronasta doprsna plastika Nade Žagar, borke 3. prekomorske brigade, sekretarke SKOJ. Padla je 12.11. 1944 v bojih za Knin.

Spomenik je bil odkrit 25.06.1966 in stoji v severnem delu športnega parka Nade Žagar, med sodiščem in občinsko stavbo (Bazoviška cesta 14).četrtek, 28. april 2022

ILIRSKA BISTRICA - Spomenik talcema

Lokacija: Slovenija; Ilirska Bistrica

Avtor: Ni podatka.

Opis: Na dvignjen prostor krožnega tlorisa je postavljen kamnit obelisk, ki se zaključuje z zvezdo. Na prednjo stran je pritrjena granitna napisna plošča. Posvečen je 5.6.1942 obešenima talcema Jožetu Čeligoju in Jakobu Pecmanu. 

Odkrit je bil 24.6.1954 in stoji na Trgu Maršala Tita, v mestnem jedru.torek, 26. april 2022

ILIRSKA BISTRICA - Spomenik tretji Prekomorski brigadi

Lokacija: Slovenija; Ilirska Bistrica

Avtor: kipar Jože Pohlen

Opis: Osrednji del spomenika predstavlja dva metra visoka plastika partizana. Podatki o boju brigade so predstavljeni na nizkih kamnih.

Spomenik stoji ob cesti Postojna-Reka, pred osnovno šolo Dragotina Ketteja (Župančičeva ulica 7).

petek, 22. april 2022

TOPOLC - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Topolc

Avtor: arhitekt Jože Avsec

Opis: V ograjenem prostoru stoji kamnit blok na betonskem podstavku, z vklesanim napisom na prednji strani. Nanj je postavljen betonski element, ki simbolizira Triglav. Spomenik je bil odkrit 27.07.1947.

Spomenik 14 padlim domačinom in žrtvam fašističnega nasilja stoji na jugovzhodnem robu gručaste vasi, ob cesti proti Ilirski Bistrici.
četrtek, 21. april 2022

ŠEMBIJE - Grobnica NOB

Lokacija: Slovenija; Šembije

Avtor: arhitekt Boris Gabrščik

Opis: Na plato grobnice so postavljeni kamniti bloki, ki sestavljajo pokončen kvader. Vanje so vklesana imena žrtev in posvetilni napis. Odkrita je bila 14.9.1958.

Grobnica in spomenik 10 padlim partizanom leži v južnem delu vasi ob cesti proti Ilirski Bistrici.sreda, 20. april 2022

KNEŽAK - Spomenik in grobnica NOB

Lokacija: Slovenija; Knežak

Avtor: arhitekt Albert Sušnik

Opis: Na ograjeni parkovni površini je urejena grobnica in postavljen spomenik, obelisk grajen iz dveh vrst različno dimenzioniranih kamnitih prizem.

Grobnica 18 borcev 13. divizije in spomenik 26 padlim domačinom odkrita leta 1957.

Spomenik padlim domačinom in grobnica borcev 13. divizije stoji v zahodnem delu naselja, ob cesti proti Pivki.

torek, 19. april 2022

KNEŽAK - Spomenik trem pomembnim domačinom

Lokacija: Slovenija; Knežak

Avtor: arhitekta Živa Barag Moškon in kipar Zdenko Kalin

Opis: Spomenik je posvečen domačinom Tonetu Tomšiču, Miroslavu Vilharju in Alojziju Valenčiču. Postavljen leta 1969 ob osnovni šoli.