ponedeljek, 21. maj 2012

TRBOVLJE - Spomenik boju revirskega proletariata

Lokacija: Slovenija; Trbovlje, Trg revolucije
Avtor: Glej opis.
Opis: Na Vodah, pred staro rudniško restavracijo, kjer se stekajo ceste iz vseh mestnih naselij, so 29. novembra 1952 odkrili mogočen spomenik, ki je plod sodelovanja že izkušenega arhitekta Borisa Kobeta (arhitekturna zamisel) in mladega diplomanta ljubljanske likovne akademije, kiparja Stojana Batiča (figuralna skupina). Spomeniško celoto dopolnjuje žara, skorajda obvezni dodatek spomenikom tega časa. Postavljena je na ploščad sredi spiralnega loka in okrašena z reliefnimi prizori iz življenja rudarjev. Pripovedno snov je kipar črpal iz revolucionarnega zgodovinskega časa in jo simbolično zgostil v treh personifikacijah.

Figura na sredini predstavlja spopad z Orjuno, žena z otrokom v naročju predstavlja rudarske stavke in socialni boj, borec s puško pa vojni čas. Vsi trije akterji so upodobljeni v akciji in povezani z odločnim korakanjem naprej. Telesa so ovita v težka, vihrajoča oblačila. Obrazna fizionomija vseh treh protagonistov je poenotena do te mere, da jih doživljamo kot en portret v treh osebah.
 
V sedanjem času je spomenik zakrit z nizkim trgovinskim objektom, tako da z glavne ceste ni viden.

1 komentar: