sreda, 02. maj 2012

DOLNJI SUHOR PRI METLIKI - Spomenik 14. Diviziji in spominske plošče

Lokacija: Slovenija; Dolnji Suhor pri Metliki
Avtor: Glej opis.
Opis: Kamniti steber ima v zgornjem delu vstavljeno v tlorisu trikotno prizmo z izpisanim posvetilom. Iz vasi je 6.1.1944 odšla na pot 14. divizija. Spomenik je oblikoval Franci Šubelj, postavljen pa je bil leta 1954.
Spomenik stoji sredi vasi, v križišču, ob šoli, kjer se pot odcepi proti cerkvi sv. Jožefa.
Gručasta vas leži na gričevnatem svetu ob j. vznožju Gorjancev in magistralni cesti Novo mesto–Metlika na nadmorski višini 345 m. Na zaobljenem griču nad vasjo stoji poznobaročna župnijska cerkev sv. Jožefa z dvema zvonikoma, zgrajena v letih 1855–1858. Šola je bila ustanovljena leta 1859, šolsko poslopje pa so zgradili leta 1875, a je leta 1942 pogorelo; leta 1946 so ga obnovili.
Dolnji Suhor je bil med NOB eden izmed najpomembnejših krajev v Beli krajini. Zaradi strateške lege nad Belo krajino in pomembne ceste čez Gorjance so Italijani 16. novembra 1942 v šoli in župnišču namestili močno vojaško postojanko. Z njo so hoteli zadušiti narodnoosvobodilno gibanje, ki se je v Beli krajini vse bolj širilo. Že 26. novembra 1942 so postojanko uničili borci 13. proletarske in Cankarjeve brigade; med napadom sta bila požgana šola in župnišče. Na ta dogodek opozarja plošča na župnišču.
Po kapitulaciji Italije je bil Dolnji Suhor svoboden; izjema je bilo nekaj dni konec oktobra in v začetku novembra 1943, ko so v Belo krajino vdrli Nemci. Številne spominske plošče spominjajo na več pomembnih dogodkov. Spomenik ob cesti priča, da se je 6. januarja 1944 iz tega kraja na svoj zgodovinski pohod na Štajersko odpravila XIV. divizija. Na šoli sta dve plošči: prva v spomin na padle borce NOV iz Suhorja in okolice, druga pa v spomin na 1. italijansko partizansko brigado Fontanot, ustanovljeno 17. decembra 1944 v tem kraju. Od leta 1943 do 1945 je v Suhorju delovala partizanska telefonska centrala, ki je vzpostavljala zveze tudi s hrvaškimi partizanskimi enotami in partizanskimi bolnišnicami v Žumberku. Na območju Suhorja je imela od jeseni 1942 do kapitulacije Italije sedež kurirska postaja TV-7, potem pa so jo premestili v Metliko. Zveze je vzdrževala s postajami TV-6 na Gorjancih, TV-8 na Rožič Vrhu in TV-9 v Bojancih. Kurirji so večkrat pomagali prebivalstvu pri delih na polju.

Spominski plošči sta posvečeni italijanski partizanski brigadi Fontanot, ki je bila ustanovljena na Suhorju, decembra 1944. Slovenska plošča je bila postavljena 1964, italijanska pa 1984. Poleg nje je postavljena še plošča z imeni padlih borcev.
Spominski plošči sta vzidani na zahodni steni osnovne šole, ki stoji sredi vasi.


Ni komentarjev:

Objava komentarja