torek, 19. avgust 2014

GROSUPLJE - Doprsni kip Dolfeta Jakhla

Lokacija: Slovenija; Grosuplje
Avtor: akademski kipar Antun Sigulin, Jakhov revolucionarni soborec
Opis: Bronast doprsni kip prvega sekretarja okrožnega komiteja KPS Grosuplje in komandirja Grosupeljske čete Adolfa Jakhla, je nameščen na pokončni betonski podstavek s kovinskim napisom in stoji na ploščadi pred poslopjem Ljubljanske banke (Taborska 3).
Spomenik so odkrili 28. oktobra 1977.

Dolfe Jakhel se je rodil 29. 12. 1910 v Otočah, v občini Šmartno pri Celovcu. Leta 1916 se je mati s sinom naselila v Zalogu pri Ljubljani; tu je Dolfe preživljal otroška leta in končal osnovno šolo. Od 1922 je nadaljeval šolanje na gimnaziji v Celju in jo tudi končal. V višjih razredih gimnazije je sodeloval v naprednem dijaškem krožku Sloga, postal pa je tudi predsednik literarnega krožka, ki je izdajal rokopisni časopis.
Po maturi se je odločil za študij slavistike. Na filozofski fakulteti se je Jakhel vključil v akademsko društvo Triglav in zaradi svojih sposobnosti kmalu postal njegov predsednik. Tako je veliko prispeval k temu, da se je društvo levo usmerilo. V tem času je postal član KP in prizadeven borec delavskega razreda; to izpričuje tudi v svojih literarnih prispevkih v raznih glasilih.
V prvi polovici junija 1941 ga je CK KPS poslal v Grosuplje kot svojega inštruktorja, da bi organiziral partijske celice, nato pa še okrožni komite; le-ta, katerega sekretar je postal, je nastal že konec junija 1941.
Pod vodstvom komiteja se je osvobodilno gibanje tudi v grosupeljskem okrožju uspešno razvijalo. Kmalu so dozorele razmere za ustanovitev okrožnega in rajonskih odborov OF. Osvobodilno gibanje se je tako razmahnilo, da sta bila namesto enega ustanovljena dva okrožna odbora: 14. 9. 1941 na Kravjeku pri Muljavi za območje Stične, za grosupeljsko območje pa 28. 9. 1941 v Račni.
Jakhel je v okrožnem odboru OF Grosuplje prevzel naloge vojnega referenta. Njegova prva naloga je bila skrb za pripravo ustanovitve partizanske enote v okrožju.
25. 10. 1941 je okrožni komite prejel navodilo CK KPS, naj takoj pristopi k oblikovanju partizanske čete. Le-ta je bila ustanovljena 29. 10. 1941 in Dolfe Jakhel je postal njen komandir.
Ob napadu na Turjak, v noči od 6. na 7. januar 1942, je bil hudo ranjen, naslednji dan pa je v logarici v Medvednici zaradi zastrupitve umrl.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.
Ni komentarjev:

Objava komentarja