četrtek, 20. februar 2014

LJUBLJANA - Spominsko znamenje narodnemu heroju Ivanu Kavčiču - Nandetu

Lokacija: Ljubljana
Avtor: Ni podatka.
Opis: Graniten kvader s posvetilom iz kovinskih črk stoji na kraju, kjer je stala hiša, v kateri je živel in delal narodni heroj Ivan Kavčič - Nande (1913-1943). Postavljen je bil leta 1986 namesto spominske plošče na hiši.
Znamenje stoji na kraju, kjer je stala hiša Tomačevska cesta 32 s spominsko ploščo, ki so jo podrli zaradi gradnje ljubljanske obvoznice, severno od pokopališča Žale.

Glej tudi objavo Gorenji Podšumberk, kjer je Ivan Kavčič – Nande padel.

Ni komentarjev:

Objava komentarja