petek, 14. februar 2014

LJUBLJANA – Spominski park NOB na Žalah - kenotaf žrtvam dachauskih procesov

Lokacija: Ljubljana, pokopališče Žale, spominski park NOB
Avtor: arhitekt Fedja Košir.
Opis: Kenotaf za žrtve dachauskih procesov, ki je delo arhitekta dr. Fedje Koširja, sina Mirka Koširja, ki je bil tudi v Dachau in je bil leta 1951 ubit na Golem otoku, postavljena leta 1989, so obnovili na pobudo Skupnosti internirancev Dachaua Slovenije, sredstva za obnovo kenotafa pa je prispevala Združena lista socialnih demokratov. Kenotaf je RS razglasila za spomenik narodnoosvobodilnega boja.
Pomenljiv napis na kenotafu si je arhitekt izposodil pri Shakespearu:
Jaz sem mrtev,
ti živ: razloži mene in mojo stvar
vsem, ki je ne vedo.

Dachauski procesi v Sloveniji je naziv za skupino politično montiranih sodnih procesov med leti 1947 in 1949. Priprave za zmontirane dachauske procese so se začele v Sloveniji že leta 1946.
Na teh procesih je bilo osumljenih 37 oseb, proti trem osebam so preiskovalni postopek ustavili zaradi pomanjkanja dokazov, trije osumljenci so med preiskavo umrli, 11 jih je bilo obsojenih na smrt in ustreljenih,  20 drugih nekdanjih taboriščnikov, sicer gorečih nasprotnikov okupatorja, večinoma predvojnih komunistov in partizanov, pa je zaradi nikoli dokazanih obtožb, da so v nemških taboriščih prestopili med vohune, dolga leta prebilo v zaporih in na prisilnem delu v tedanjih jugoslovanskih kazenskih taboriščih.

Procesi:
predhodni proces - Puflerjev proces (maj 1947)
1. dachauski proces (april 1948)
2. dachauski proces - proces proti Jožetu Mavcu in Francu Malenšku (maj 1948)
3. dachauski proces - proces proti Mitji Sark (maj 1948)
4. dachauski proces - proces proti Francu Žumru in Alojzu Veršniku (maj 1948)
5. dachauski proces - proces proti Janku Ravnikarju (julij 1948)
6. dachauski proces - proces proti Kopaču, Bohincu, Brezarju in Vidmarji (avgust 1948)
7. dachauski proces - proces proti Reziki Barle (avgust 1948)
8. dachauski proces - proces proti Figarju in Ranzingerju (junij 1949)
9. dachauski proces - proces proti Marčanu (september 1949)
10. dachauski proces - proces proti Fakinu, Mrzelu in Petraku (oktober 1949)

V času preiskave so obravnavali 7.380 Slovencev in 2144 tujcev; obsojenih je bilo 37 oseb, 11 oseb na smrt z ustrelitvijo, eden od teh ni bil justificiran; ustreljenih je bilo 10 oseb (18. novembra 1950, verjetno v kočevskih gozdovih); proti trem so ustavili preiskovalni postopek; trije so umrli med preiskavo;...
Preiskovalci: podpolkovnik Ivan More - Žan (vodja), Kamilo Hilbert, Branko Ivanuš, Nace Majcen, Martin Renko, Franc Pirkovič, Karlo Sagadin, Rado Škraba, Aleks Winkler.


10. kongres ZKS je aprila 1986 dokončno odpravil obsodbe dachauskih procesov.


V spominskem parku se nahaja tudi:
spomenik internirancem in borcem NOB
grobišče talcev in borcev NOB
Ni komentarjev:

Objava komentarja