torek, 01. oktober 2013

STARI TRG PRI LOŽU - Grobnica padlim v NOB na Ulaki

Lokacija: Slovenija; Stari trg pri Ložu – Vzpetina Ulaka
Avtor: Zasnova - arhitekt Vinko Glanz in bronast relief - kipar Boris Kalin.
Opis: V notranjosti stolpaste, ločne kamnite konstrukcije nad grobnico padlih so steber s posvetilom in plošče z imeni žrtev vojne, nad vhodom pa bronast relief partizanov. V grobnici je pokopanih 419 borcev NOB in žrtev fašizma iz Loške doline.

Posvetilo:

Življenje za
zmago smo
dali kot sta
nam velela
srce in
dolžnost
da bomo
pokojno ležali
branite in
ljubite
svojo prostost.

Spomenik stoji na hortikulturno urejeni ploščadi vrh griča Ulake, zahodno od Starega trga pri Ložu. V bližini je vas Podcerkev.

Aprila 1941 so Loško dolino zasedli Italijani. Zavedni Slovenci so se kmalu po zasedbi vključili v narodnoosvobodilno gibanje. Ustanovili so Loško četo in ta je že jeseni 1941 izvajala akcije na območju Loške doline. V začetku maja 1942 so borci Notranjskega odreda skupaj z narodno zaščito izvedli obsežno akcijo za osvoboditev Loške doline. Italijanska posadka se je 11. maja iz Starega trga umaknila v Cerknico. Italijani so ob podpori tankov 16. maja vdrli v Stari trg, pobili 11 pripadnikov narodne zaščite in požgali več hiš. Naslednji dan so se umaknili iz Loške doline, tako da je bila potem več kot dva meseca svobodna. Oblast so prevzeli odbori OF in jo zadržali do konca julija. Med mesec dni trajajočo ofenzivo so Italijani konec julija 1942 zasedli Loško dolino; tedaj so požgali večino vasi, veliko ljudi pa pobili ali odgnali v internacijo. Na Ulaki so 1. avgusta ustrelili 30 mož in fantov iz Starega trga in Loža. Po italijanski kapitulaciji so želeli jeseni 1943 z veliko ofenzivo na Notranjskem uničiti partizanske enote tudi Nemci. Zasedli so Loško dolino, vendar se je narodnoosvobodilno gibanje še naprej krepilo. Enote 7. korpusa NOV so poleti 1944 izvedle ofenzivo proti nemškemu okupatorju in njegovim domačim sodelavcem ter osvobodile celotno Loško dolino.

1 komentar: