petek, 27. april 2012

ZABUKOVJE NAD SEVNICO - Grob padlih partizanov na pokopališču

Lokacija: Slovenija; Zabukovje nad Sevnico
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik v obliki odprtega cveta .iz belih marmornatih plošč z imeni padlih borcev stoji na z marmorjem pokritem grobu. Šest borcev Kozjanskega odreda, katerih ostanki počivajo v grobu, je padlo 26. februarja 1945. Velik polet narodnoosvobodilnega boja na Kozjanskem je bil prekinjen z veliko nemško ofenzivo na Kozjansko, ki jo je nemški okupator začel 9. decembra 1944 pod nazivom »Divja svinja« (Wildsau). Kozjanskemu odredu se je s spretnim manevriranjem uspelo izvleči brez hujših žrtev. Ofenziva je zelo prizadela prebivalstvo Kozjanskega.

Odred je utrpel dve·hujši izgubi borcev, ki sta močno odjeknili med borci in prebivalstvom. Tretji bataljon odreda je 20. februarja 1945 bil na položaju pri Zabukovju, kjer so ga napadle močne nemške enote. Bataljon je prvi napad uspešno odbil, ob napadu sovražnika v hrbet se je spretno umaknil iz vasi v gozd. Med umikom se je od glavnine bataljona odvojil politični komisar odreda Djordje Vuković, Črnogorec s tremi borci. Soborci so jih po končanem spopadu našli mrtve na Mrzli planini na Zabukovjem.

Drugo, najhujšo izgubo je odred utrpel v začetku marca istega leta, ko so njegov drugi bataljon pod poveljstvom Adija Šepetavca nemški vojaki presenetili in ga skoraj v celoti uničili.
Nov spomenik na grobu, delo arh. Franca Filipčiča, so odkrili.1980.

Vir : Knjiga: Pomniki narodnoosvobodilnega boja na območju SevnicaNi komentarjev:

Objavite komentar