ponedeljek, 13. november 2023

NOVO MESTO – Spominska plošča ob prvem praznovanju Dneva vstaje na gradu Grm

Lokacija: Slovenija; Novo mesto (Grad Grm, Skalickega 1)
Avtor: Ni podatka
Opis: Plošča je bila odkrita ob prvem praznovanju dneva vstaje slovenskega naroda, leta 1951 in stoji nad dvoriščnim portalom grada Grm, nekdanje kmetijske šole na Grmu.

Fotografije so posnete med druženjem krajanov Krajevne skupnosti Kandija Grm.