četrtek, 21. september 2017

SELCA - Skupni grob borcev NOB

Lokacija: Slovenija; Selca
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Na grobu, v katerem je pokopanih pet borcev, padlih v letih 1944-1945 v bližnji okolici, stoji granitna piramida (postavljena leta 1970) z vzidano pravokotno granitno ploščo, na kateri je vklesano posvetilo.

Grob leži v jugozahodnem delu pokopališča.
 

 

torek, 19. september 2017

ŽELEZNIKI - Spominska plošča padlim v NOB na Češnjici

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokončna, pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1971) je posvečena padlim v NOB s Češnjice in Studenega.

Plošča je vzidana ob vhodu v kinodvorano v zadružnem domu, Češnjica 54.
 


 

ponedeljek, 18. september 2017

ŽELEZNIKI - Spominska plošča padlima prvoborcema na Češnjici

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1964) je posvečena prvoborcema Jožetu Golobu in Antonu Šifrarju, ki sta bila septembra 1942 ubita pred hišo.

Plošča je vzidana na južni fasadi stavbe Češnjica 16.
 

 

nedelja, 17. september 2017

ŽELEZNIKI - Grob padlih partizanov na pokopališču

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Ni podatka.
Opis: Skupni grob enaindvajsetih partizanov s kamnito ploščo na nizkem podstavku, na kateri so vklesana imena padlih. Plošča je bila postavljena 1982.

Skupni grob padlih borcev s spominsko ploščo je na pokopališču na Trnju, ob zahodnem pokopališkem zidu.
  

petek, 15. september 2017

ŽELEZNIKI - Spominska plošča padlim med NOB na Trnju

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokončna bronasta plošča z reliefnim posvetilom in imeni padlih je posvečena med NOB padlim borcem in talcem iz krajevne skupnosti Železniki.

Plošča je pritrjena na obcestni fasadi stavbe krajevne skupnosti in kulturnega doma, Trnje 39.
 
 
 

petek, 08. september 2017

ŽELEZNIKI - Spomenik padlim med NOB na Trnju

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik, kamnit kvader (155 x 325 x 100 cm) s stopnjevanim podstavkom. Na osnovnih ploskvah so v nizkem reliefu figure borcev in žrtev vojne, na stranskih so imena 62. padlih.
Avtor spomenika, odkritega 1964, je kipar Milan Batista; klesar B. Sajovic.
Spomenik stoji na Trnju, pred župnijsko cerkvijo.

 
 

sreda, 06. september 2017

ŽELEZNIKI - Spominski kamen pionirskemu odredu Ratitovec

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Nimam podatka.
Opis: V naravni piramidalni skali iz hotaveljskega kamna je vdolbena zglajena pravokotna napisna ploskev.

Spominski kamen, odkrit leta 1961, je posvečen pionirskemu odredu Ratitovec, ustanovljenemu spomladi 1944 v Železnikih. Stoji na pred osnovno šolo Železniki, Otoki 13.
  

petek, 01. september 2017

DOLENJI NOVAKI - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Dolenji Novaki
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Na zidan podstavek iz obdelanega kamna sta postavljena napisna plošča in oporni stebrič. Na plošči so vklesana imena padlih.

Spomenik je bil postavljen je bil 15.5.1960, ob glavni cesti, severno od cerkve.
sreda, 30. avgust 2017

STARA LOKA – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Stara Loka
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik na pokopališču v Stari Loki je ob odkritju veljal za največji spomenik padlim v 1. svetovni vojni v Dravski banovini. Božo Pengov (1910–1985) je izdelal kip vojaka in relief Matere Dolorose. Kamnoseško delo je opravilo podjetje ljubljanskega kamnoseka Alojzija Vodnika. Dekanijska cerkev je poklonila monumentalni nagrobnik bankirja Heissa, ki so ga uporabili za podstavek. Spomenik so slovesno odkrili 26. oktobra 1930.

vir: Damir Globočnik Spomenika padlim v 1. svetovni vojni v Škofji Loki in Stari Loki
 
 

ponedeljek, 28. avgust 2017

BISTRICA OB SOTLI - Spominsko znamenje NOB

Lokacija: Slovenija; Bistrica ob Sotli
Opis: Obeležje je sestavljeno iz velikega zidanega bloka, vrh katerega je rdeča peterokraka zvezda, in nižjega dela, kjer je na poševni stranici marmornata plošča z imeni 27 padlih borcev in 4 žrtvami fašizma med 1941 in 1945.

Obeležje je postavljeno leta 1960 v zazelenjen trikotnik ob razpotju v severnem delu trga Bistrica, pri občinski stavbi.


 

sobota, 05. avgust 2017

ČRNOMELJ – Spominski plošči in razstava v kulturnem domu

Lokacija: Slovenija; Črnomelj
Opis: V dvorani kulturnega doma je nastopalo tudi Slovensko narodno gledališče, ustanovljeno 12. januarja 1944 (spominski zapis v avli). V njej je bilo 14. in 15. januarja 1945 posvetovanje aktivistk OF Dolenjske, Bele krajine in Notranjske; zavezale so se, da bodo podprle mobilizacijo in s svojim delom nadomestile vse moške (spominska zapis v avli).

Od leta 2014 je postavljena še zgodovinska razstava SNOS 1944-2014 Memento ob 70 letnici.