petek, 24. november 2017

KAMNIK - Spomenik padlim delavcem tovarne Utok

Lokacija: Slovenija; Kamnik
Avtor: Glej opis.
Opis: Bronasta skulptura talca na kamnitem stebru je posvečena 12 padlim borcem in žrtvam okupatorjevega nasilja iz tovarne Utok. Spomenik je delo akademskega kiparja Borisa Kalina iz leta 1946.

Stoji južno pod Malim gradom, v atriju stanovanjskih blokov na Usnjarski ulici.  Samega kipa ni več. 


sreda, 22. november 2017

KAMNIK - Doprsni kip narodnega heroja Jakoba Molka-Mohorja

Lokacija: Slovenija; Kamnik
Avtor: Glej opis.
Opis: Bronasti doprsni kip heroja Jakoba Molka - Mohorja na granitnem podstavku, delavca tovarne Utok, partizanskega vodja na Kamniškem. 
Avtor kipa akademski kipar Marjan Keršič - Belač 1984.

Doprsni kip je postavljen na Parmovi ulici, v neposredni bližini večstanovanjskih stavb na Usnjarski ulici.
nedelja, 19. november 2017

SEČOVLJE - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Sečovlje
Avtor: Ni podatka.
Opis: Tristrana betonska prizma iz 1960, zaključena s piramido, ima na stranicah pritrjene tri spominske plošče: ena je posvečena borcem, talcem in internirancem, druga padlim Istrskega odreda in 43. istrske divizije, na tretji so navedeni postavitelji.

Spomenik stoji na zelenici med stanovanjsko zgradbo, vrtcem in osnovno šolo, okoli 50 m oddaljen od ceste.

sobota, 18. november 2017

SEČOVLJE - Spominska plošča padlim pilotom 1. in 2. eskadrilje NOVJ

Lokacija: Slovenija; Sečovlje
Avtor: Ni podatka.
Opis: Bela kamnita plošča je pritrjena na cementni steber na fasadi letališke zgradbe. Pod vklesano peterokrako zvezdo so imena padlih in posvetilo Rade Bordona v slovenščini in italijanščini. Plošča je bila postavljena 21. maja 1984.

Plošča je pritrjena na letališki zgradbi v Sečovljah.
 

 

četrtek, 16. november 2017

SEČOVLJE - Spomenik letalcu Josipu Križaju

Lokacija: Slovenija; Sečovlje
Avtor: kipar Jože Pohlen
Opis: Bronasto doprsje vojaškega pilota Josipa Križaja (1911-48) na podstavku iz črnega marmorja. Na prednji strani podstavka podatki o letalcu, ob straneh posvetilo v slovenščini in italijanščini.

Spomenik odkrit 21.5.1980, stoji pri letališki zgradbi v Sečovljah.
  

nedelja, 12. november 2017

LJUBLJANA - Spomenik padlim v NOB na Dolgem mostu

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Glej opis.
Opis: Visok, vitek kamnit steber, ki se na zgornjem in spodnjem koncu pahljačasto razširi, na sredi pa ima vklesano posvetilo in imena žrtev, je posvečen v NOB padlim domačinom. Med napisanimi je tudi narodna herojinja Malči Belič.

Oblikoval ga je arhitekt Marko Šlajmer, odkrit pa je bil leta 1956.

Spomenik stoji na ploščadi z okrasnim zelenjem na koncu ulice poleg Malega grabna, kamor je bil prestavljen ob gradnji zahodne ljubljanske obvoznice. V bližini je objekt Dolgi most 2.
  

četrtek, 09. november 2017

LJUTOMER – Spominska plošča smrtne žrtve protestnega zborovanja

Lokacija: Slovenija; Ljutomer - Glavni trg 15
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominska plošča se nahaja na hotelu Stela. Tu je bil med protestnim zborovanjem, 1.9.1935, ustreljen Alojz Mavrič. 

torek, 07. november 2017

ponedeljek, 06. november 2017

SLOVENSKA BISTRICA - Spomenik NOB na Trgu svobode

Lokacija: Slovenija; Slovenska Bistrica
Avtor: Glej opis.
Opis: Na betonskem podstavku s štirimi kovinskimi ploščami stoji kip partizana bombaša, delo kiparja Lojzeta Lavriča. Na ploščah so imena padlih in verz Otona Župančiča.

Kip je bil postavljen 29.11.1952 in stoji v centru Slovenske Bistrice, na Trgu svobode.
 
 

sobota, 04. november 2017

SLOVENSKA BISTRICA - Grobišče NOB na pokopališču

Lokacija: Slovenija; Slovenska Bistrica
Avtor: Glej opis.
Opis: Skupen grob neznanih partizanov, borcev Bračičeve brigade, je bil 1968 obeležen z nagrobnikom, z vklesanim verzom prof. Janka Čara (kamnosek Franc Bukovec).

Grobišče stoji na pokopališču v Slovenski Bistrici, na južni strani, tik ob obzidju.
 
 

četrtek, 02. november 2017

POLJČANE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Poljčane
Avtor: Glej opis.
Opis: Na dvignjeno ploščad je postavljen pet metrov visok granitni obelisk, ki ima na vzhodni strani vklesan verz Lily Novy, na ostalih pa imena padlih v NOB.

Spomenik je bil odkrit leta 1957, projektant Vlado Emeršič. Stoji v centru Poljčan, v parku tik ob križišču cest.