sobota, 28. april 2012

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Spominsko znamenje ob železniški progi Ljubljana-Zagreb v bližini železniške postaje Breg

Lokacija: Slovenija; Loka pri Zidanem Mostu
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Dolina Save je bila z železniško progo huda ovira za povezovanje narodnoosvobodilnega gibanja na Kozjanskem in Dolenjskem. Zaradi izrednega strateškega pomena je pot po dolini nemški okupator tudi močno zavaroval. Ves čas narodnoosvobodilnega boja so si kozjanski partizani in aktivisti prizadevali na območju od Loke pri Zidanem Mostu do Brestanice zagotoviti več in čimbolj varnih prehodov preko železniške proge in Save. Uporaba teh prehodov je postala posebno pomembna in množična poleti 1944, ko je Kozjanski odred začel na svojem območju splošno mobilizacijo. Od junija do novembra 1944 je bilo na Kozjanskem mobiliziranih okoli 4000 mož in večina njih so enote odreda vsakih štirinajst dni vodile skozi te prehode na Dolenjsko v enote VIl. korpusa, nazaj pa nosile orožje in drugo vojaško blago na Kozjansko. Sredi julija 1944 je prvi bataljon Kozjanskega odreda pod brestaniškim gradom prepeljal z brodom preko Save nad 300 mobilizirancev. Kljub izdaji in ostremu spopadu pri Studencu je koloni uspelo priti do enot VIl. korpusa. Prvi bataljon se je nato vračal z območja Semiča na Kozjansko in ker je bil obveščen, da ga na prehodu pri Brestanici čaka močna nemška zaseda, se je obrnil in se preko Škocjana in Mirne pri Bregu nemoteno vrnil na Kozjansko. Septembra 1944 je tretji bataljon istega odreda vodil kakih 400 mobilizirancev preko prehoda med Loko in Bregom na Dolenjsko. Savo so prečkali s pomočjo napete vrvi, za katero so se borci držali. Zaradi sabotaže, nekdo je vrv narezal, se je vrv pri skupini petdesetih mož strgala in več mobilizirancev je utonilo. Podobno je šlo preko Save septembra 1944 400 borcev pri Črnem potoku med Sevnico in Blanco.
Znamenje ob železniški progi v spomin na prehode kurirjev in borcev je 7. aprila 1979 postavilo Železniško transportno podjetje Ljubljana.

Vir : Knjiga: Pomniki narodnoosvobodilnega boja na območju Sevnica
Ni komentarjev:

Objavite komentar