četrtek, 17. september 2020

PREDOSLJE - Grobišče padlih borcev med NOB

Lokacija: Slovenija; Predoslje

Avtor: Ni podatka.

Opis: Grobišče padlih borcev domačinov iz Predoselj, Britofa in Orehovelj med NOB je urejeno na pokopališču.

Pokopališče je vzhodno in severno ob cerkvi svetega Siksta, na severnem robu Predoselj. Grobišče borcev NOB je v vzhodnem delu starega dela pokopališča.
sreda, 16. september 2020

PREDOSLJE - Spominska plošča povojnim žrtvam in Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Predoslje

Avtor: Ni podatka.

Opis: Granitna plošča z sedeminštiridesetimi imeni žrtev pobojev po drugi svetovni vojni iz Suhe, Britofa, Orehovelj, Predoselj, Ilovke in Tatinca. Odkrita 1997.

Spominska plošča je pritrjena na zahodnem delu južne fasade cerkve sv. Siksta, pod spominsko ploščo padlim v prvi svetovni vojni.


petek, 11. september 2020

BRITOF - Spominska plošča padlim gasilcem

Lokacija: Slovenija; Britof

Avtor: Glej opis.

Opis: Bronasta plošča z imeni petih borcev in dveh talcev, članov gasilskega društva, padlih med NOB. Avtor plošče je slikar Marijan Belec, 1954. Odkrila ZB NOV Britof.

Spominska plošča je pritrjena na severovzhodni fasadi gasilskega doma, Britof 316.petek, 04. september 2020

RIŽANA - Spominsko znamenje v Bertoših

Lokacija: Slovenija; Rižana

Avtor: kipar Jože Pohlen.

Opis: Spomenik v obliki štirioglatega zidanega stebra med ruševinami označuje kraj ustanovnega sestanka OK KPS in delovanja Južnoprimorske tehnike Naš dom. Na vrhu sta reliefa (srp in kladivo, peterokraka zvezda), na sredini napis.

Spominsko znamenje postavljeno 1968, stoji v zapuščenem zaselku Bertoši, severno od ceste Dekani-Rižana in severozahodno od vasi Cepki in Rižane.
torek, 18. avgust 2020

KUBED - Spomenik padlim v NOB in žrtvam fašističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Kubed
Avtor: Ni podatka.
Opis: Podstavek iz grobo obdelanih kosov kamna z ležečo ploščo (iz manjših plošč) nosi kvader iz neobdelanih kosov kamna, z vzidano marmorno ploščo z imeni in vrhom v obliki Triglava (simbol OF). Iz 1948.
Na vzhodni strani ob cesti Koper - Grašišče; nekoliko odmaknjen od mostička in kapelice.


torek, 30. junij 2020

BEZOVICA - Spominska plošča padlim borcem NOB

Lokacija: Slovenija; Bezovica
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominska plošča iz črnega marmorja, posvečena 7 padlim borcem NOB in žrtvam fašističnega nasilja, je bila odkrita 2.10.1982, ob otvoritvi novega vaškega doma.
Plošča je pritrjena na fasadi novega vaškega doma (brez hišne številke), ki stoji zraven hiše Bezovica 7.


četrtek, 11. junij 2020

PRAPROČE PRI ČRNEM KALU - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Praproče pri Črnem Kalu
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik v obliki zidca je grajen iz kamna in drobne opeke in ima dvokapno korčasto strehico. Na prednji strani je pritrjena kamnita napisna plošča. Spomenik je delo domačina in je bil odkrit 28.9.1986.
Spomenik stoji severno od vasi Praproče, ob križišču ceste Praproče - Podgorje.

petek, 29. maj 2020

GRAČIŠČE - Spomenik padlim in žrtvam v NOB

Lokacija: Slovenija; Gračišče
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na kamnitem podstavku na ploščadi postavljeni trije masivni betonski kvadri s tablami z imeni, nosijo kvader z emblemom bronaste spomenice in steber iz belega istrskega kamna.
Spomenik postavljen 1966, na dominantni točki na križišču glavne ceste Koper - Buzet in stranske ceste, ki vodi v vas. V bližini je Zadružni dom, Gradišče 4. Do spomenika vodijo kamnite stopnice.
četrtek, 07. maj 2020

GRAČIŠČE - Spominska plošča Istrskemu odredu

Lokacija: Slovenija; Gračišče
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominska plošča je posvečena akcijam Istrskega odreda v januarju in februarju 1944, ob prisotnosti zavezniške vojne misije.
Plošča je bila odkrita 3.10.1981. Pritrjena je na fasadi zadružnega doma, Gradišče 4.četrtek, 16. april 2020

BONINI - Spomenik padlim v NOB in žrtvam fašističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Bonini
Avtor: Glej opis.
Opis: Na visokem podstavku iz grobo obdelanega kamna stoji spomenik iz belega kamna, delo kiparja Jožeta Pohlena.
Spomenik so odkrili 27.4. 1987 in stoji severno od vasi Vanganel, južno od Boninov, pri šoli.