torek, 29. april 2014

LJUBLJANA - Spomenik narodnemu heroju Tonetu Tomšiču

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Kipar Boris Kalin.
Opis: Spomenik Tonetu Tomšiču se nahaja na križišču Zemljemerske in Kumanovske ulice na Poljanah pred Osnovno šolo Poljane, ki je bila nekaj časa poimenovana po Tomšiču.

Ta spomenik, izdelan v
slogu socialističnega realizma leta 1957, je prvi spomenik, posvečen individualnemu narodnemu heroju v Ljubljani in je v nadnaravni velikosti.

Spomenik je bil leta 2003 razglašen za kulturno dediščino lokalnega pomena.

Slovenski komunist, prvoborec, partizan in narodni heroj Tone Tomšič – Gašper se je rodil 09. junija 1910 v Trstu.

Družina Toneta Tomšiča (oče Mihael, mati Ivanka) je izhajala iz
vasi Bač pri Knežaku. V Trstu so živeli v predmestju Rojan. Oče Mihael je bil zaposlen kot železničar. Po 1. svetovni vojni so se izselili in od takrat živeli v Ljubljani. V družini je bilo sedem otrok, od tega sta dva umrla kot otroka.

Gimnazijo je Tone obiskoval na Ptuju in v Ljubljani, kjer je leta 1930 maturiral. Pravo je študiral v Ljubljani in v Zagrebu. Že od leta 1928 je bil član SKOJ–a in nato CK KPS. V kraljevini Jugoslaviji je bil zaradi političnega delovanja večkrat zaprt, zato je že pred drugo svetovno vojno odšel v ilegalo. Po italijanski okupaciji je postal organizacijski sekretar CK KPS.

Decembra 1941 ga je skupaj z ženo Vido Tomšič, ki je bila tudi ilegalna aktivistka, aretirala italijanska policija. Zasliševali in mučili so ga italijanski in nemški
okupacijski organi v Ljubljani in v Begunjah. Pred italijanskim vojnim vojaškim sodiščem v Ljubljani je bil obsojen na smrt in 21. maja 1942 ustreljen v Gramozni jami v Ljubljani.

Za narodnega heroja Jugoslavije je bil proglašen
25. oktobra 1943. Pokopan je v grobnici herojev v Ljubljani.

Tonetu in Vidi Tomšič se je v ilegali avgusta 1941 rodil sin, ki so mu pri ilegalnem krstu dali ime
Mihael Gabrijel Tomšič. Do polnopravnosti sodbe staršem je sina skrivala mreža sodelavcev Osvobodilne Fronte.

Že 23. julija 1942 je bila po njem imenovana na novo ustanovljena 1. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Tone Tomšič«.

Po Tonetu Tomšiču je imenovan Akademski pevski zbor Tone Tomšič, ki je ime ohranil tudi po osamosvojitvi Slovenije.

Alenka Nedog: Tone Tomšič - oris življenja in revolucionarnega delovanja, Zavod »Borec«, Ljubljana, 1969

Ni komentarjev:

Objavite komentar