petek, 29. november 2013

VRBOVSKO – doprsni kip narodnega heroja Srđana Uzelaca

Lokacija: Hrvaška, Vrbovsko
Avtor: Ni podatka.
Opis: V parku pri osnovni šoli Ivana Gorana Kovačića v Vrbovskem stoji doprsni kip Srđana Uzelaca (1913 – 1944), ki je bil za narodnega heroja proglašen 5. 7. 1951.

Srđan Uzelac je bil rojen 2. decembra 1913 v Brinju pri Otočcu, v bogati trgovski družini. Po osnovni šoli je zaključil pet razredov gimnazije, nakar so ga starši poslali študirat bogoslužje v Cetinje in Sarajevo. Namesto tega se je Srđan vključil v levo usmerjene organizacije in se v Beogradu zaposlil kot uradnik. Po Aprilski vojni, ki ga je doletela v vojski, se je vrnil v rodni kraj in se tam pridružil pripravam na oboroženo vstajo. Borcem se je pridružil julija 1941, skupaj z dvema bratoma, in sodeloval v borbi v okoliških vaseh, še posebej pa se je angažiral pri vzpostavljanju partizanskih taborov, kot prvi obliki organizacije vstajniških sil v tamkajšnjih krajih. Izbran je bil za komandanta enega takih taborov na hribu Panos. Kmalu je postal tudi član KPJ. Sodeloval je pri napadu na Žuto Lokvo 26. 8. 1941, kasneje pa sodeloval v zavračanju napadov ustašev na partizanski tabor na Panosu. Ko je bil septembra 1941 ustanovljen Kotarski komite KPH za Brinje, je bil Srđan izbran za člana komiteja. Na povabilo Marka Oreškovića, člana Centralnega komiteja KPJ, je prišel na območje Korenice. Tam je s skupino borcev iz Škara napadel italijanske vojake na Pogledalu pri Korenici. V oktobru je četa uničila dva vlaka na železniški progi skozi Kapele in napadla italijanske sile v Rapajinem Klancu, na poti Otočac – Senj. Decembra 1941 je bil Srđan postavljen za komandirja novoustanovljene Brnjske partizanske čete, kasneje del Brinjskega bataljona „Ljubica Gerovac“, kateremu je bil komandant. Bataljon je v letu 1942 osvojil Krivi Put in Podubilo ter pomagal pri zavzetju Modruša. V jeseni 1942 je Srđan postal namestnik komandanta Prve primorsko-goranske brigade. Kasneje je opravljal dolžnost komandanta Pete operativne cone Hrvaške, potem pa služil v Osmi kordunaški diviziji. Glavni štab NOV in PO Hrvaške ga je 30. marca 1944 imenoval za komandanta Prve udarne brigade Trinajste primorsko-goranske divizije. Brigada je, pod Srđanovim vodstvom, vodila uspešne borbe pri Prokiku, Brinju, Krivem Putu, Tuževiću, Alanu, na Kapeli, pri Bosiljevem, Delnicah in v Crikvenici. Ko so Trinajsta primorsko-goranska i Petnajsta slovenska divizija NOVJ zavzele Bosiljevo, je Srđan po naroku Štaba 13. primorsko-goranske divizije krenil z dvema bataljonoma proti Vrbovskemu, zaradi sovražnikovega napada na to mesto. V premikih proti Bosiljevemu, je skupino 1. julija 1944 nenadoma napadel ustaški bataljon pri Stubici, nedaleč od Vrbovskega. V tem napadu je Srđan Uzelac padel.


Ni komentarjev:

Objavite komentar