četrtek, 31. maj 2012

KOTREDEŽ - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Kotredež
Avtor: Glej opis.
Opis: Na stopničasti ploščadi stoji visok slop z mozaikom na dveh straneh s podobami oseb in geometrijskim elementom. O slopu leži glajena tonalitna plošča z vklesanimi imeni padlih. Spomenik je bil postavljen leta 1981 po načrtu F. Kopitarja.
Spomenik stoji na ploščadi severozahodno od gasilskega doma v Kotredežu.

sreda, 30. maj 2012

DOL PRI HRASTNIKU - Grobišče borcev na pokopališču

Lokacija: Slovenija; Dol pri Hrastniku
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Grobišče 12 borcev, padlih med leti 1941-1945. Obeleženo je z granitnim nagrobnikom z napisom in dvema kamnitima blokoma. Urejeno leta 1959, obnovljeno leta 1968.
Grobišče leži na pokopališču v Dolu pri Hrastniku.

torek, 29. maj 2012

DOL PRI HRASTNIKU - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Dol pri Hrastniku
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik padlim borcem, talcem in taboriščnikom je bil urejen 1952 po načrtu P. Trpina in vključuje steber spomenika prvi svetovni vojni iz Trbovelj. Spomenik in njegova okolica sta bila ponovno preurejena leta 2000.
Spomenik NOB stoji na urejenem platoju pred cerkvijo sv. Jakoba v Dolu pri Hrastniku.
ponedeljek, 28. maj 2012

HRASTNIK - Spomenik borcem in žrtvam NOB

Lokacija: Slovenija; Hrastnik
Avtor: Glej opis.
Opis: Tlakovana ploščad s tristrano prirezanim granitnim obeliskom s tremi figuralnimi reliefi in kamnitim kvadrom (sarkofag) z imeni borcev in žrtev. Avtor reliefa S. Batič, zasnove V. Kopač, ureditve okolice J. Krulc, 1964. Prvotna ureditev 1952 (Trpin).
Spomenik stoji na urejeni ploščadi osrednjega trga (Trg revolucije) ob glavni cesti, pri domu TVD Partizan (prej Sokolski dom).


V bližini spomenika je še doprsni kip narodne herojinje Lidije Šentjurc.
Lidija Šentjurc je bila rojena 18. marca 1911 v Hrastniku. Končala je učiteljišče in leta 1938 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaradi delovanja v študentskem gibanju je bila obsojena na dve leti zapora v kaznilnici Požarevac. Takoj po okupaciji je bila izseljena v Srbijo, od koder se je že avgusta skrivaj vrnila v Slovenijo in postala članica najožjega vodstva narodnoosvobodilnega boja.
V okviru nekdanje Jugoslavije je opravljala vrsto pomembnih političnih funkcij. Med drugim je bila ministrica za prosveto in komunalne zadeve, podpredsednica Zveze ljudske skupščine ter članica predsedstva Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije.
nedelja, 27. maj 2012

KISOVEC - Spominsko znamenje v NOB padlim nogometašem

Lokacija: Slovenija; Kisovec
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Znamenje sestavljajo trije betonski nosilci, na katere je pritrjena pravokotna kamnita plošča z vklesanim napisom. Posvečeno je v NOB padlim nogometašem NK Svoboda Kisovec, odkrito konec 70. let.
Znamenje stoji v parku vzhodno od Športnega doma, Naselje na Šahtu 37.RAVENSKA VAS - Spomenik v NOB padlemu Francu Drnovšku

Lokacija: Slovenija; Ravenska vas
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Betonsko znamenje, odkrito 1954, je sestavljeno iz kvadrastega podstavka, stele na desni s pritrjeno pravokotno, svetlo kamnito ploščo z vklesanim napisom ter stebra pravokotnega prereza na levi strani.
Spominsko znamenje stoji v travnatem bregu za kozolcem, južno od ceste proti Javorju in jugozahodno od zaselka Korito.

Spomenik je vzorno vzdrževan, spomin na tragično preminulega pa je v vasi še živ.


 

RAVENSKA VAS - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Ravenska vas
Avtor: Glej opis.
Opis: Kompozicija iz umetnega kamna spominja na zaprto kapelico in je delo A. Benegalja iz leta 1955. Na steni je na ščitasti površini pritrjena kamnita plošča z vklesanim napisom. Okolica je hortikulturno urejena.
Spomenik stoji na dvignjeni ploščadi ob razcepu cest vrh sedla.
Spomenik je vzorno vzdrževan, prvič pa sem videl vazo z rdečo zvezdo.

ZAGORJE OB SAVI - Spomenik padlim med prvo svetovno vojno

ZAGORJE OB SAVI - Spomenik padlim med prvo svetovno vojno
Lokacija: Slovenija; Zagorje ob Savi
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Na visokem betonskem obelisku v obliki prisekane štiristrane piramide z letnicama 1914 in 1918 so na vseh straneh vdelane napisne plošče z vklesanimi imeni žrtev. Spomenik je bil postavljen leta 1928.
Spomenik stoji v manjšem parku pod župnijsko cerkvijo, ob odcepu Gasilske cesta s Ceste 9. avgusta.

Med cerkvijo in spomenikom stoji doprsni kip Ivana Cankarja.

sobota, 26. maj 2012

ZAGORJE OB SAVI - Spomenik revolucije

Lokacija: Slovenija; Zagorje ob Savi
Avtor: Glej opis.
Opis: Na trikotnem bronastem stebru z na vrhu razširjenimi ploskvami so reliefi, ki upodabljajo predvojno delavsko gibanje, NOV in povojno izgradnjo. Steber je delo kiparja S. Batiča, postavitev O. Gasparija. Odkrit je bil leta 1965.
Spomenik stoji na tlakovani ploščadi ob Cesti zmage sredi mesta, južno od odcepa Ceste 9. avgusta. Je del širšega kompleksa ob Muzeju NOV z osmimi doprsnimi kipi predvojnih revolucionarjev in narodnih herojev.

Na žalost se ploščad uporablja tudi za parkiranje avtomobilov. V ta namen bi bila potrebna drugačna ureditev, in sicer tako, da bi bilo med avtomobili in kipi vsaj 1 m prostora.