sobota, 30. september 2017

DOLENJA VAS - Spominsko obeležje partizanskim akcijam v letu 1943

Lokacija: Slovenija; Dolenja vas, Železniki
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominsko obeležje ob osrednjem spomeniku na Bukovškem polju je posvečeno trem partizanskim akcijam v letu 1943 na tem območju. Odkrili so ga leta 1988.
 
Napis na obeležju:

NA TEM PROSTORU JE: - SELŠKI BATALJON GORENJSKEGA ODREDA NOV
IN POS 9. 7. 1943 NAPADEL IN RAZBIL DVA
TOVORNJAKA NEMŠKIH POLICISTOV;
- 7. SNOUB FRANCETA PREŠERNA, TAKRAT KOT
VIII. UDARNA PROLETARSKA BRIGADA, 14. 7.
1943 V SVOJI PRVI BORBI USPEŠNO NAPADLA
NEMŠKE POLICISTE, KI SO USTRELILI 19
TALCEV, PADLA STA DVA NJENA BORCA;
- LOŠKA ČETA GORENJSKEGA BATALJONA 12. 10.
1943 NAPADLA IN UNIČILA POLICIJSKI AVTO.

1986 KS SELCA

9. julija 1943 je Selški bataljon Gorenjskega odreda v zasedi na Bukovškem polju pod Dolenjo vasjo napadel dva kamiona nemških vojakov in jih sedem ubil, 48 pa je bilo ranjenih.

Nemci so 14. julija 1943 na to mesto pripeljali dvajset talcev, jih devetnajst ustrelili, eden pa se je onesvestil ob čakanju na smrtni strel. Streljanje sta hotela preprečiti dva bataljona novoustanovljene Prešernove brigade, a so žal prišli prepozno. V spopadu z nemškima zasedama so ubili 16 nemških vojakov, partizani pa so imeli dva mrtva.

6. oktobra 1943 je Loška četa Gorenjskega bataljona napadla kolono nemških vojakov pri Selcih, padla sta dva nemška vojaka, trije so bili ranjeni. Naslednjo noč je Loška četa pri Dolenji vasi požgala še nekaj telefonskih drogov.
Ni komentarjev:

Objavite komentar